Læge

Praktiserende Læge Ole Lund

Lægeeksamen ved Aarhus Universitet 1982.

Speciallæge i Hjerte- og Thoraxkirurgi 1992.

Dr. Med., disputats om aortastenose (forsnævret hjerteklap), Aarhus Universitet 1993.

Speciallæge i Almen Medicin (praktiserende læge) fra 1. februar 2007, uddannet i Storbritannien.