Utilsigtede hændelser

Vi forsøger at undgå utilsigtede hændelser. Hvis du eller en pårørende alligevel er udsat for en utilsigtet hændelse (f. eks. medicinfejl, etc.) kan du diskutere det med os og/eller indberette til www.STPS.dk